Skip links

Keskuskauppakamarin Naisjohtajaohjelma

Keskuskauppakamari pyrkii aktiivisesti edistämään naisjohtajuutta itsesääntelyn keinoin. Vuosittaiset naisjohtajaselvityksemme kartoittavat naisjohtajuuden tilaa Suomessa. Ne nostavat esiin naisjohtajien merkityksen yritysjohdossa ja osoittavat keinoja tukea naisten tietä yritysten johtotehtäviin.

Vaikutamme naisjohtajuuden saralla myös lausunnoilla, artikkeleilla ja kuulemistilaisuuksilla. Tiedotteemme medialle sekä asiantuntijoidemme puheet ja esitykset erilaisissa tilaisuuksissa tuovat näkyvyyttä naisjohtajuudelle niin Suomessa kuin maailmalla. Naisjohtajien mentorointiohjelmalla vauhditamme konkreettisella tavalla osaavien naisten tietä yhtiöiden liiketoiminnan johtotehtäviin ja pörssiyritysten hallituksiin.

Hallituksiin löytyy päteviä naisia

Valmistelemme parhaillaan vuotuista naisjohtajaselvitystämme, joka kattaa kaikkien suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitukset, toimitusjohtajat ja johtoryhmät. Selvitys on tarkoitus julkistaa 20.11.2018. Viime vuoden selvityksen otsikkokin ”Ennätysmäärä naisjohtajia pörssiyhtiöissä” kertoo tähänastisesta suotuisasta kehityksestä, johon on päästy ilman kiintiöitä. Toivottavasti voimme marraskuussa julkistaa hyviä uutisia siitä, kuinka moni nainen on edennyt pörssiyhtiöiden johtoryhmiin ja ennen kaikkea liiketoimintajohtoon. Pörssiyhtiöiden hallituksissa on […]

Kyky soveltaa, asenne ja persoona ovat rekrytoinnissa kokemusta tärkeämpiä

Keskuskauppakamarin naisjohtajien mentorointiohjelman ensimmäinen väliseminaari järjestettiin maanantaina 11.6. Osuuspankin tiloissa Helsingin Vallilassa. Väliseminaarissa keskusteltiin headhuntingista, hyvästä rekrytoinnista ja itsensä johtamisesta.   Puhujina seminaarissa olivat Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sekä varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, Ralf Hermansson (Hermansson Partners Oy), Raija Kemiläinen (Leaderpoint Oy) sekä tutkijatohtori Hertta Vuorenmaa Aalto-yliopistosta. Isäntäyrityksen puolesta onnistuneesta mentoroinnista oli puhumassa Hanna Hartikainen (OP […]

Pörssiyhtiöiden hallituksissa ennätysmäärä naisia

Keväisin osakkeenomistajat päättävät yhtiökokouksissa pörssiyhtiöiden tulevat hallituskokoonpanot. Tänä vuonna nimitetyistä hallituksen jäsenistä peräti 29 prosenttia oli naisia. Koskaan aiemmin suomalaisten pörssiyhtiöiden historiassa naisten osuus hallituspaikoista ei ole ollut yhtä suuri. Tiedot ilmenevät Keskuskauppakamarin laatimasta selvityksestä. Viime vuoteen verrattuna naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituspaikoista on kasvanut kaksi prosenttiyksikköä. Kasvua on tapahtunut kaikenkokoisissa yhtiöissä. Large cap –yhtiöissä on […]

Mentorointiohjelmasta sanottua

Tekijät

Tiesitkö että…

Keskuskauppakamarin Yhteiskuntaohjelma Johtajille vie osallistujansa yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja johtajuuden ytimeen. Seuraava yhteiskuntaohjelma käynnistyy maaliskuussa 2018.Lue lisää