Jätä linkit väliin

Keskuskauppakamarin Naisjohtajaohjelma

Keskuskauppakamari pyrkii aktiivisesti edistämään naisjohtajuutta itsesääntelyn keinoin. Vuosittaiset naisjohtajaselvityksemme kartoittavat naisjohtajuuden tilaa Suomessa. Ne nostavat esiin naisjohtajien merkityksen yritysjohdossa ja osoittavat keinoja tukea naisten tietä yritysten johtotehtäviin.

Vaikutamme naisjohtajuuden saralla myös lausunnoilla, artikkeleilla ja kuulemistilaisuuksilla. Tiedotteemme medialle sekä asiantuntijoidemme puheet ja esitykset erilaisissa tilaisuuksissa tuovat näkyvyyttä naisjohtajuudelle niin Suomessa kuin maailmalla. Naisjohtajien mentorointiohjelmalla vauhditamme konkreettisella tavalla osaavien naisten tietä yhtiöiden liiketoiminnan johtotehtäviin ja pörssiyritysten hallituksiin.

Nuoret naiset etenevät pörssiyhtiöiden johtoon – koulutustaustassa huomattavia eroja miehiin

Naisten määrä suomalaisten pörssiyhtiöiden johdossa on noussut ennätyslukuihin. Tulevaisuus johtoryhmäpaikoilla näyttää valoisalta, sillä naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden johtoryhmissä kasvaa nuorissa ikäluokissa. Johtoryhmien naiset ovat keskimäärien miehiä koulutetumpia, mutta tutkintojen väliset erot ovat suuret. Diplomi-insinööritaustaiset naiset ovat pörssijohdossa aliedustettuina. Tiedot selviävät Keskuskauppakamarin naisjohtajaselvityksestä. Naisten osuus johtoryhmän jäsenistä on selvästi sitä suurempi, mitä nuoremmista ikäluokista puhutaan. Alle […]

Ennätysmäärä naisia pörssiyhtiöiden johdossa

Naisten määrä suomalaisten pörssiyhtiöiden johdossa on noussut ennätyslukuihin. Hallitusten jäsenistä naisia on 27 prosenttia, suurissa pörssiyhtiöissä 33 prosenttia. Toimitusjohtajista naisia on jo yhdeksän. Johtoryhmissä naisten osuus on noussut selvästi vuoden takaiseen verrattuna: 20 prosentista 23 prosenttiin. Tiedot selviävät Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajaselvityksestä, joka kattaa kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt. Naisjohtajat rikkovat jälleen ennätyksiä pörssiyhtiöiden johtopaikoilla. Naisten osuus suomalaisten […]

Naisjohtajien mentorointiohjelman alumni Minna Helppi on rahoitusjohtaja, joka ei pelkää haasteita

Minna Helppi osallistui Keskuskauppakamarin naisjohtajien mentorointiohjelmaan vuosina 2015–2017. Mitä hänelle kuuluu nyt? Entä miten hän kannustaisi urallaan eteenpäin haluavia naisia? Kävimme kysymässä! Missä tehtävissä työskentelit, kun hait ohjelmaan? Millaiset olivat uratavoitteesi silloin? Työskentelin Metson rahoitusjohtajana, kuten nytkin. Minulla ei ole koskaan ollut sellaisia uratavoitteita, että haluaisin olla jossain tietyssä asemassa tai tietyllä tittelillä. Enemmänkin tahdon työni olevan haastavaa […]

Mentorointiohjelmasta sanottua

Tekijät

Tiesitkö että…

Keskuskauppakamarin Yhteiskuntaohjelma Johtajille vie osallistujansa yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja johtajuuden ytimeen. Seuraava yhteiskuntaohjelma käynnistyy maaliskuussa 2018.Lue lisää