Jätä linkit väliin

Keskuskauppakamarin Naisjohtajaohjelma

Keskuskauppakamari pyrkii aktiivisesti edistämään naisjohtajuutta itsesääntelyn keinoin. Vuosittaiset naisjohtajaselvityksemme kartoittavat naisjohtajuuden tilaa Suomessa. Ne nostavat esiin naisjohtajien merkityksen yritysjohdossa ja osoittavat keinoja tukea naisten tietä yritysten johtotehtäviin.

Vaikutamme naisjohtajuuden saralla myös lausunnoilla, artikkeleilla ja kuulemistilaisuuksilla. Tiedotteemme medialle sekä asiantuntijoidemme puheet ja esitykset erilaisissa tilaisuuksissa tuovat näkyvyyttä naisjohtajuudelle niin Suomessa kuin maailmalla. Naisjohtajien mentorointiohjelmalla vauhditamme konkreettisella tavalla osaavien naisten tietä yhtiöiden liiketoiminnan johtotehtäviin ja pörssiyritysten hallituksiin.

Sparrausta, uusia ajatuksia ja yhteisverkostoja

Moni johtaja ja esimies kaipaa välillä laajempaa kehitysnäkökulmaa ja kokeneemman kollegan sparrausta. Erja Sankari on löytänyt työhönsä uusia eväitä Keskuskauppakamarin naisjohtajien mentoriohjelmasta. Nokian Oulun tehtaanjohtaja Erja Sankari on pitkän linjan nokialainen. Urapolku verkkoyhtiössä sai alkunsa jo vuosituhannen vaihteessa ja matkan varrelle on mahtunut monenlaisia käänteitä. Ne ovat liikutelleet myös Sankaria tehtävästä toiseen, mutta katse on […]

Käytännönläheistä johtajaoppia

Erilaisista johtamisoppaista ja alan huippuseminaareista ei ole tänä päivänä pulaa. Rinnekodin toimitusjohtaja Anu Kallio halusi kirjatiedon rinnalle myös henkilökohtaista ohjausta ja käytännön vinkkejä. Niitä hän saanut Keskuskauppakamarin mentoriohjelmasta. Johtaminen on jatkuvaa uuden oppimista, ja keinoja siihen on monia. Monessa tapauksessa kokeneemman konkarin näkemykset ja käytännön esimerkit voivat tarjota selkeän ja toimivan ratkaisun vielä hetkeä aiemmin […]

Naisjohtajien esikuvat – vähän hyödynnetty mahdollisuus

Esikuvien puute haastaa naisjohtajien johtajaidentiteetin rakentamista ja urakehitystä lasikaton läpi organisaatioiden korkeimpiin johtotehtäviin. Esikuvat voivat kuitenkin parhaimmillaan edesauttaa sukupuolten välisen tasa-arvon rakentumista työelämässä. On aika hyödyntää esikuvanäkökulmaa tietoisesti matkalla kohti tasa-arvoisempaa johtajakenttää. Naiset ovat edelleen aliedustettuina organisaatioiden ylimmissä johtotehtävissä. Vaikka Suomessa esimerkiksi pörssiyhtiöiden hallitusjäsenistä keskimäärin 25 prosenttia on naisia (mikä on ilman kiintiötä EU:n huipputasoa!), […]

Mentorointiohjelmasta sanottua

Tekijät