Jätä linkit väliin

Keskuskauppakamarin Naisjohtajaohjelma

Keskuskauppakamari pyrkii aktiivisesti edistämään naisjohtajuutta itsesääntelyn keinoin. Vuosittaiset naisjohtajaselvityksemme kartoittavat naisjohtajuuden tilaa Suomessa. Ne nostavat esiin naisjohtajien merkityksen yritysjohdossa ja osoittavat keinoja tukea naisten tietä yritysten johtotehtäviin.

Vaikutamme naisjohtajuuden saralla myös lausunnoilla, artikkeleilla ja kuulemistilaisuuksilla. Tiedotteemme medialle sekä asiantuntijoidemme puheet ja esitykset erilaisissa tilaisuuksissa tuovat näkyvyyttä naisjohtajuudelle niin Suomessa kuin maailmalla. Naisjohtajien mentorointiohjelmalla vauhditamme konkreettisella tavalla osaavien naisten tietä yhtiöiden liiketoiminnan johtotehtäviin ja pörssiyritysten hallituksiin.

Naisjohtajaselvitys 2016: Naiset nousevat hallituksiin, harvoin liiketoimintajohtoon

Naisten nousu pörssiyhtiöiden johtoon ei etene suoraviivaisesti. Hallituksissa naisten osuus on ennätysluvuissa, ja toimitusjohtajienkin määrä on noussut. Sen sijaan johtoryhmissä naisten osuus on laskenut. Syynä on naisten vähyys uusien yhtiöiden johtoryhmissä ja pudotus pienissä yhtiöissä. Suurimman toimialan, teollisuustuotteet ja -palvelut, liiketoimintajohdossa nainen on harvinaisuus. Tulevaisuus lupaa kuitenkin muutosta, kun naisten osuus johtoryhmissä on suurempi nuoremmissa […]

Naisia ennätysmäärä pörssiyhtiöiden hallituksissa ja toimitusjohtajina

Naisten osuus kaikista suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituspaikoista nousee tänä keväänä 25 prosenttiin ja suurissa pörssiyhtiössä 32 prosenttiin. Koskaan aiemmin naisilla ei ole ollut yhtä suurta osuutta kaikista hallituspaikoista. Ennätysluvut on saavutettu ilman kiintiöitä. Lisäksi pörssiyhtiöiden toimitusjohtajissa on nyt viisi naista, ennätys sekin. Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan naisjohtajien osuus hallituspaikoista on noussut uuteen ennätykseen. Nyt naisten osuus on […]

Naisjäsenten osuus hallituspaikoista uuteen huippuun

Naisten osuus kaikista suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituspaikoista nousee tänä keväänä 25 prosenttiin ja suurissa pörssiyhtiössä 32 prosenttiin. Koskaan aiemmin naisilla ei ole ollut yhtä suurta osuutta kaikista hallituspaikoista. Vielä vuonna 2008 osuus oli ainoastaan 12 prosenttia. Erityisen hienoa on, että kasvun taustalla on yritysten oma-aloitteisuus ilman kiintiöitä. Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan naisjohtajien osuus hallituspaikoista on noussut uuteen […]

Mentorointiohjelmasta sanottua

Tekijät